จัดทำ

ภาษาอังกฤษ


v make
ความหมายเหมือนกับ: ทำ
คำที่เกี่ยวข้อง: do
ตัวอย่างประโยค: ขณะนี้มีหลายหน่วยงานเข้าไปดำเนินการศึกษาและจัดทำแบบปฎิบัติการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว