จัดตั้ง

ภาษาอังกฤษ


v set up
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: establish , form , organize
คำตรงข้าม: ล้มเลิก
ตัวอย่างประโยค: องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งองค์กรต่างๆ ขึ้นมา เพื่อรองรับตามสายงานแต่ละเป้าหมาย

คำที่มี "จัดตั้ง" ในคำ


จัดตั้งขึ้น v set up
ความหมายเหมือนกับ: ตั้ง , ก่อตั้ง
ตัวอย่างประโยค: ธุรกิจนี้ใครเป็นผู้จัดตั้งขึ้นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top