จัดซื้อ

ภาษาอังกฤษ


v purchase
คำอธิบาย: ดำเนินการซื้อหรือหามา (ใช้อย่างเป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: procure
คำตรงข้าม: ขาย
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลอเมริกาจัดซื้อเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบสเตลต์ เพื่อนำมาใช้ในกองทัพ