จัดชั้น

ภาษาอังกฤษ


v rank
ความหมายเหมือนกับ: จัดระดับ , จัดเกรด
คำที่เกี่ยวข้อง: evaluate , judge