จัดจ้าน

ภาษาอังกฤษ


v be bold
ความหมายเหมือนกับ: ปากกล้า , ปากจัด , เจ้าคารม
คำที่เกี่ยวข้อง: be sarcastic
คำตรงข้าม: ปากหวาน
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่ชอบเธอเพราะเธอจัดจ้านมากไปหน่อย