จัดจำหน่าย

ภาษาอังกฤษ


v distribute
คำอธิบาย: จัดการเรื่องจำหน่าย
ความหมายเหมือนกับ: จำหน่าย , ขาย
คำที่เกี่ยวข้อง: sell , dispense
ตัวอย่างประโยค: ยาไวอกราเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว