จัด

ภาษาอังกฤษ


v consider
ความหมายเหมือนกับ: นับ , นับว่า , ถือว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: regard , count
ตัวอย่างประโยค: คุณได้มาทำงานที่นี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมาก
v arrange
ความหมายเหมือนกับ: ตกแต่ง , วางระเบียบ
คำที่เกี่ยวข้อง: prepare , adjust , manage
ตัวอย่างประโยค: พนักงานต้อนรับจัดอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
adv extremely
คำอธิบาย: มากหรือหนักไปในทางใดทางหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: เกินไป , มากไป , ยิ่ง , เต็มที่
คำที่เกี่ยวข้อง: exceedingly , excessively
คำตรงข้าม: น้อยไป
ตัวอย่างประโยค: เลขาคนใหม่ขยันจัด ทำงานดึกๆ ทุกคืน
adj strong
ความหมายเหมือนกับ: เข้ม , ยิ่ง , เต็มที่
คำที่เกี่ยวข้อง: concentrated
คำตรงข้าม: อ่อน
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบกินอาหารประจำวันที่มีรสจัด