จัณฑาล

ภาษาอังกฤษ


n untouchable
คำอธิบาย: ลูกคนต่างวรรณะ ที่มารดามีวรรณะสูงกว่า ถือว่าเป็นคนต่ำทราม
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: outcast
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันนี้คนที่อยู่ในวรรณะจัณฑาลซึ่งเป็นวรรณะต่ำสุดก็สามารถเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองได้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top