จัญไร

ภาษาอังกฤษ


v be accursed
คำอธิบาย: เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล
ความหมายเหมือนกับ: จังไร , เลวทราม
คำที่เกี่ยวข้อง: be cursed , be doomed , be ill-fated
คำตรงข้าม: ดี
ตัวอย่างประโยค: นายห้างคนนี้จัญไรจริงๆ แม้คนท้องใกล้คลอดก็ยังบังคับให้ทำงาน