จังไร

ภาษาอังกฤษ


v be accursed
คำอธิบาย: ไม่เป็นมงคล
ความหมายเหมือนกับ: จัญไร , เลวทราม
คำที่เกี่ยวข้อง: be cursed , be doomed , be ill-fated