จังหัน

ภาษาอังกฤษ


n windmill
คำที่เกี่ยวข้อง: wind-wheel , waterwheel , turbine