จังหวัดพัทลุง

ภาษาอังกฤษ


n Phatthalung
n the town of Patalung in southern Thailand
คำที่เกี่ยวข้อง: name of a province


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top