จังหวัดพัทลุง

ภาษาอังกฤษ


n Phatthalung
n the town of Patalung in southern Thailand
คำที่เกี่ยวข้อง: name of a province