จังหวะเพลง

ภาษาอังกฤษ


n tune
ความหมายเหมือนกับ: ทำนอง , จังหวะดนตรี , ทำนองเพลง
คำที่เกี่ยวข้อง: tone , harmony , melody
n rhythm
ความหมายเหมือนกับ: จังหวะ , เสียงเพลง , ลีลา , ท่วงทำนอง , ลำนำ
คำที่เกี่ยวข้อง: cadence