จังหวะดนตรี

ภาษาอังกฤษ


n tune
ความหมายเหมือนกับ: ทำนอง , ทำนองเพลง , จังหวะเพลง
คำที่เกี่ยวข้อง: tone , harmony , melody
n melody
ความหมายเหมือนกับ: ท่วงทำนอง , ทำนอง
คำที่เกี่ยวข้อง: tune