จังหวะจะโคน

ภาษาอังกฤษ


n rhythm
คำที่เกี่ยวข้อง: pattern of sounds or movements