จังหรีด

ภาษาอังกฤษ


n cricket
คำอธิบาย: แมลงมีปีกชนิดหนึ่ง มักมีสีน้ำตาลแดง และขุดรูอยู่ใต้ดิน ตัวผู้มีอวัยวะทำเสียงเป็นฟันเล็กๆ อยู่ตามเส้นปีก ใช้กรีดกับแผ่นทำเสียงที่อยู่ที่ปีกอีกข้างหนึ่ง
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: จิ้งหรีด
คำที่เกี่ยวข้อง: leaping chirping insect
ตัวอย่างประโยค: ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครได้ยินเสียงจังหรีดร้อง