จังหน้า

ภาษาอังกฤษ


adv utterly on the face
ความหมายเหมือนกับ: เต็มหน้า , เต็มที่
ตัวอย่างประโยค: หากไม่เจอกันจังหน้า เขาก็คงไม่ทักทายผมหรอก