จังงัง

ภาษาอังกฤษ


v be dazed
คำอธิบาย: อาการที่ตกตะลึงนิ่งงันอยู่
ความหมายเหมือนกับ: นิ่งงัน , ตะลึง , ตกตะลึง
คำที่เกี่ยวข้อง: be stunned
ตัวอย่างประโยค: คำพูดของเขาทำให้เธอจังงังไปชั่วขณะ