จังกอบ

ภาษาอังกฤษ


n tax
คำอธิบาย: ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าและขนาดของพาหนะที่บรรทุก
คำที่เกี่ยวข้อง: duty , port tax
ตัวอย่างประโยค: นอกจากการเกณฑ์แรงงาน เศรษฐกิจในสมัยอยุธยายังอยู่ได้ด้วยส่วย ฤชา จังกอบ และอากร