จัง

ภาษาอังกฤษ


adv greatly
ความหมายเหมือนกับ: มาก , ยิ่งนัก , เต็มที่ , เต็มแรง
คำที่เกี่ยวข้อง: extremely , exceedingly
คำตรงข้าม: นิดหน่อย , เล็กน้อย
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ เหล่านี้กินเก่งจัง เห็นทีผมจะต้องหารายได้พิเศษเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงพวกเขา