จักแร้

ภาษาอังกฤษ


n armpit
ความหมายเหมือนกับ: จั๊กกะแร้