จักสาน

ภาษาอังกฤษ


v weave
คำอธิบาย: เอาคมมีดผ่าไม้ไผ่หรือหวายให้แตกจากกันเป็นเส้นบางๆ แล้วนำมาขัดกันให้เป็นผืน หรือทำขึ้นเป็นวัตถุมีรูปร่างต่างๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: interlace
ตัวอย่างประโยค: แม่บ้านในหมู่บ้านนี้จักสานตะกร้าเป็นอาชีพเสริมสำหรับครอบครัว