จักษุ

ภาษาอังกฤษ


n eye
ความหมายเหมือนกับ: ดวงตา , ตา , จักขุ
คำที่เกี่ยวข้อง: organ of vision , optic
ตัวอย่างประโยค: ทุกๆ วันอาทิตย์จะมีชายคนหนึ่งนัยว่าเป็นคนที่จักษุพิการเดินถือไม้เท้าเคาะไปตามถนน