จักรี

ภาษาอังกฤษ


n Chakri
ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี