จักรวาลวิทยา

ภาษาอังกฤษ


n cosmology
คำอธิบาย: วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจักรวาล
ตัวอย่างประโยค: แนวคิดทางธรรมชาติและจักรวาลวิทยาของคริสตศาสนาได้ครอบงำการศึกษาในสมัยกลาง