จักรวาล

ภาษาอังกฤษ


n universe
คำอธิบาย: บริเวณโดยรอบของโลก
คำที่เกี่ยวข้อง: cosmos
ตัวอย่างประโยค: การค้นหาความเร้นลับในจักรวาลล้วนใช้รูปถ่ายทางอากาศ หรือภาพจากดาวเทียมในการสำรวจทั้งสิ้น