จักรวรรดินิยม

ภาษาอังกฤษ


n imperialism
คำอธิบาย: ลัทธิขยายอาณาเขตและอำนาจปกครองของรัฐ
ความหมายเหมือนกับ: ลัทธิล่าอาณานิคม , ลัทธิล่าเมืองขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: domination
ตัวอย่างประโยค: การพัฒนาของไอเอ็มเอฟเป็นประโยชน์ต่อทุนนิยมและ จักรวรรดินิยมเท่านั้น