จักรวรรดิ

ภาษาอังกฤษ


n empire
คำอธิบาย: รัฐหรือสหภาพของรัฐต่างๆ ที่มีจักรพรรดิเป็นประมุข, อาณาเขตหรืออาณาจักรที่อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยการปกครองอันเดียวกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: dominion
ตัวอย่างประโยค: อินเดียเป็นเสมือนเพชรยอดมงกุฎของจักรวรรดิอังกฤษ