จักรยานยนต์

ภาษาอังกฤษ


n motorcycle
ความหมายเหมือนกับ: รถเครื่อง , รถมอเตอร์ไซค์ , มอเตอร์ไซค์
n motorcycle
ความหมายเหมือนกับ: รถจักรยานยนต์ , มอเตอร์ไซค์ , รถมอเตอร์ไซค์
n motor cycle
n motorcycle
ความหมายเหมือนกับ: รถจักรยานยนต์ , รถเครื่อง , มอเตอร์ไซค์
คำที่เกี่ยวข้อง: motorbike