จักรยาน

ภาษาอังกฤษ


n bicycle
ความหมายเหมือนกับ: รถถีบ