จักรภพ

ภาษาอังกฤษ


n commonwealth
คำอธิบาย: สมาคมเสรีแห่งบรรดาชาติสมาชิกที่เป็นเอกราชทั้งหลายยอมรับพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตนร่วมกัน
หน่วยนับ: จักรภพ
คำที่เกี่ยวข้อง: nation
ตัวอย่างประโยค: ประเทศสิงคโปร์เคยอยู่ในความปกครองของจักรภพอังกฤษ