จักรกล

ภาษาอังกฤษ


n key factor
คำอธิบาย: ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งอื่นดำเนินไปได้
คำที่เกี่ยวข้อง: main factor
ตัวอย่างประโยค: ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา การส่งออกเป็นจักรกลสำคัญในการนำเศรษฐกิจของไทย