จักร

ภาษาอังกฤษ


n discus
คำอธิบาย: อาวุธในนิยาย รูปเป็นวงกลมและมีแฉกๆ โดยรอบ
หน่วยนับ: อัน, วง
คำที่เกี่ยวข้อง: disk , disc
ตัวอย่างประโยค: พระวิษณุมีจักรเป็นอาวุธ
n wheel
คำอธิบาย: สิ่งที่มีรูปเป็นวงกลม มีฟันเฟืองหมุนด้วยพลังงานต่างๆ
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: toothed gear wheel
ตัวอย่างประโยค: ในเรือมีเครื่องยนต์ที่มีจักรประกอบอยู่ด้วย
n sewing machine
คำอธิบาย: เครื่องเย็บผ้าที่ใช้เดินด้วยพลังงานหรือใช้เท้าถีบหรือใช้มือหมุน
หน่วยนับ: คัน, หลัง
ความหมายเหมือนกับ: จักรเย็บผ้า , เครื่องเย็บผ้า
ตัวอย่างประโยค: จักรหลังนี้พ่อซื้อให้แม่เป็นของขวัญวันเกิด