จักจั่น

ภาษาอังกฤษ


n cicada
คำอธิบาย: แมลงชนิดหนึ่งมีปีก 2 คู่ ส่วนใหญ่มีสีเขียวอ่อน เกาะอยู่ตามต้นไม้ ตัวผู้มีอวัยวะทำให้เกิดเสียง
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: ทุ่งนาคืนนี้มืดสนิท ไม่มีแม้แต่เสียงจักจั่น