จักขุประสาท

ภาษาอังกฤษ


n eye nerve
คำอธิบาย: ส่วนสำคัญของตา ทำให้แลเห็น
ความหมายเหมือนกับ: ประสาทตา
คำที่เกี่ยวข้อง: visual nerve , optic nerve
ตัวอย่างประโยค: จักขุประสาทเป็นส่วนที่มีความสำคัญทำให้มองเห็น