จักขุ

ภาษาอังกฤษ


n eye
ความหมายเหมือนกับ: ตา , ดวงตา , จักษุ
คำที่เกี่ยวข้อง: optic