จัก

ภาษาอังกฤษ


aux will
คำอธิบาย: เป็นคำช่วยกริยาบอกกาลภายหน้า
ความหมายเหมือนกับ: จะ
คำที่เกี่ยวข้อง: shall
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ควรรีบขวนขวายศึกษาจักได้มีความฉลาดรอบรู้