จะๆ

ภาษาอังกฤษ


adv clearly
ความหมายเหมือนกับ: ชัดๆ , ชัดแจ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: vividly , obviously