จะเข็บ

ภาษาอังกฤษ


n small nonpoisonous centipede-like reptile
ความหมายเหมือนกับ: ขี้เข็บ