จะปิ้ง

ภาษาอังกฤษ


n a gold or silver genital cover of a girl
คำอธิบาย: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนากเป็นต้น
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: กระจับปิ้ง , จับปิ้ง , ตะปิ้ง , ตับปิ้ง
ตัวอย่างประโยค: จะปิ้งของลูกท่านบ้านนี้ทำด้วยนาก