จะจะ

ภาษาอังกฤษ


adv obviously
ความหมายเหมือนกับ: ชัดเจน , กระจ่าง , แจ่มแจ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: clearly , explicitly , distinctly
คำตรงข้าม: ไม่ชัด , คลุมเครือ
ตัวอย่างประโยค: พวกเราเห็นจะจะว่าเขาจะทำร้ายหล่อน