จะงอย

ภาษาอังกฤษ


n tip
คำอธิบาย: ปลายหรือที่สุดที่มีลักษณะโค้งหรืองุ้มลง
คำที่เกี่ยวข้อง: tip of the beak , crooked end , crooked tip
ตัวอย่างประโยค: นกไม่มีอาวุธต่อสู้ศัตรู มีแต่จะงอยปากและเล็บเท้าอันแหลมคมสำหรับจิกอาหารเท่านั้น