จะขาบ

ภาษาอังกฤษ


n slapstick made of split bamboo
ความหมายเหมือนกับ: ไม้ตะขาบ
คำที่เกี่ยวข้อง: centipede-like stick
n centipede
ความหมายเหมือนกับ: กระแอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: Scolopendra subspinipes , Scolopendridae
n centipede
ความหมายเหมือนกับ: ตะขาบ