จะกูด

ภาษาอังกฤษ


n helm
ความหมายเหมือนกับ: หางเสือเรือ , จังกูด
คำที่เกี่ยวข้อง: tiller , rudder