จะกวด

ภาษาอังกฤษ


n Varanus bengalesis
ความหมายเหมือนกับ: ตัวเงินตัวทอง , แลน , ตัวเหี้ย
คำที่เกี่ยวข้อง: desert monitor , monitor lizard