จะกละจะกลาม

ภาษาอังกฤษ


adv greedily
ความหมายเหมือนกับ: ตระกลาม
คำที่เกี่ยวข้อง: voraciously , avariciously
adv greedily
ความหมายเหมือนกับ: ตะกละ , ตะกละตะกราม
คำที่เกี่ยวข้อง: voraciously
adv greedily
ความหมายเหมือนกับ: ตระกลาม , ตะกละตะกลาม , มูมมาม
คำที่เกี่ยวข้อง: voraciously , ravenously
adj gluttonous
ความหมายเหมือนกับ: ตระกลาม , ตะกละตะกลาม
คำที่เกี่ยวข้อง: greedy , voracious , ravenous
adj gluttonous
ความหมายเหมือนกับ: ตระกลาม , ตะกละตะกลาม
คำที่เกี่ยวข้อง: greedy , voracious , ravenous
adv greedily
ความหมายเหมือนกับ: ตระกลาม , ตะกละตะกลาม , มูมมาม
คำที่เกี่ยวข้อง: voraciously , ravenously
v be greedy
ความหมายเหมือนกับ: ตะกละ , ตะกลาม , ตะกละตะกลาม
คำที่เกี่ยวข้อง: be gluttonous , be voracious , be insatiable