จอแสดงผล

ภาษาอังกฤษ


n screen for viewdata
คำที่เกี่ยวข้อง: monitor for viewdata