จอแบน

ภาษาอังกฤษ


n flat screen
คำอธิบาย: หน้าจอที่มีพื้นผิวแบนราบไม่นูนออกมา
หน่วยนับ: จอ
คำตรงข้าม: จอโค้ง
ตัวอย่างประโยค: บริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด ดำเนินนโยบายทำตลาดอีพีซี คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มาพร้อมกับจอแบน
n flat screen
คำอธิบาย: หน้าจอที่มีพื้นผิวแบนราบไม่นูนออกมา
หน่วยนับ: จอ
คำตรงข้าม: จอโค้ง
ตัวอย่างประโยค: บริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด ดำเนินนโยบายทำตลาดอีพีซี คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มาพร้อมกับจอแบน
n flat screen
คำอธิบาย: หน้าจอที่มีพื้นผิวแบนราบไม่นูนออกมา
หน่วยนับ: จอ
คำตรงข้าม: จอโค้ง
ตัวอย่างประโยค: บริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด ดำเนินนโยบายทำตลาดอีพีซี คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มาพร้อมกับจอแบน