จอแจ

ภาษาอังกฤษ


adv bustling
คำอธิบาย: ซึ่งมีผู้คนคับคั่งและมีเสียงเซ็งแซ่
ความหมายเหมือนกับ: ชุลมุน , คับคั่ง , วุ่นวาย
คำที่เกี่ยวข้อง: crowded , noisy
คำตรงข้าม: สงบ , เงียบ , สงบเงียบ
ตัวอย่างประโยค: ยาชิดูเงอะงะต่อสภาพในตัวเมืองอันพลุกพล่านจอแจ
v be bustling
คำอธิบาย: มีผู้คนคับคั่งและมีเสียงเซ็งแซ่
ความหมายเหมือนกับ: ชุลมุน , คับคั่ง , วุ่นวาย
คำที่เกี่ยวข้อง: be busy , be congested , be crowded , be noisy
คำตรงข้าม: สงบ , เงียบ , สงบเงียบ
ตัวอย่างประโยค: ถนนกำลังจอแจไปด้วยยวดยานพาหนะ