จอแก้ว

ภาษาอังกฤษ


n small screen
คำอธิบาย: เครื่องรับโทรทัศน์, ทางโทรทัศน์
หน่วยนับ: เครื่อง
ความหมายเหมือนกับ: ทีวี , โทรทัศน์
คำที่เกี่ยวข้อง: TV , telly , the box , television , the tube
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นนางเอกละครจอแก้วที่มีชื่อเสียงเมื่อ 20 ปีก่อน